Deze site gebruikt cookies van Google om services te leveren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Informatie over je gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Afdrukken

Inleiding

Deze les wordt voorbereid door drie groepen studenten uit jullie klas.

Groep 1: Het ammoniakproces

Groep 2: Het zwavelzuurproces

Groep 3: Het kalkovenproces

Het groepje heeft voorafgaande aan het proces bestudeerd. Hun bevindingen hebben ze verwerkt in een presentatie die ze in de les geven. Let op! Er komen vragen over het onderwerp op de toets!

 

Leerdoelen

Na deze week kun je:

 • het ammoniakproces, het zwavelzuurproces en het kalkovenproces beschrijven
 • vertellen welke evenwichten een rol spelen bij deze processen
 • uitleggen hoe het rendement bij de processen kan worden verhoogd
 • uitlegen waarom er een recyclestroom wordt toegepast 

 

Voorbereiding op de les

Presentatiegroepje

 • Bestudeer met elkaar het proces dat aan jullie groep is toebedeeld:
  • Stel een blokschema van het proces op
  • Zoek op welke (evenwichts)reacties er plaatsvinden, en geef de kloppende reactievergelijking
  • Zoek uit hoe men deze evenwichtsreacties beïnvloedt om een zo hoog mogelijk rendement te hebben

 

 • Maak met elkaar een presentatie en neem daarin op:
  • Een beginblad
  • De inhoud van de presentatie
  • Het blokschema (leg per blok uit wat er gebeurt)
  • De (evenwichts)reacties
  • Hoe men een zo hoog mogelijk rendement haalt
  • Samenvatting
  • Mogelijkheid tot stellen van vragen

 

 • Mail de PowerPoint voor 8.00 uur op de dag van de presentatie naar de docent

 

 • Bereid het geven van de presenatie metelkaar voor (je krijgt als groep voor zowel de powerpoint als voor de presentatie een cijfer!)

 

Onderwerpen tijdens de les

In de les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het ammoniakproces
 • Het zwavelzuurproces
 • Het kalkovenproces

De presentatie wordt op basis van vaste criteria beoordeeld. Download hier het beoordelingsformulier

 

Zelfstudieopdrachten na de les

Na de les bereid je je voor op de vakkennistoets.

 

Downloads

Download hier belangrijke documenten:

 

 

 

Hits: 914