banner chemie

Inleiding

Deze week toon je aan dat je de vakkennis die je je in deze periode eigen hebt gemaakt, voldoende beheerst. Dat gebeurt aan de hand van een theorietoets met open vragen.

 

Onderwerpen/lesstof

De volgende lesstof zal worden getoetst:

 • Inleiding organische chemie
 • Alkanen
 • Alkenen en alkynen

 

Studietips

Bestudeer de stof nog een keer goed. Maak de vragen die je tijdens de lessen of de zelfstudie latig vond, nog een keer. 

 

Toetstips

Je kunt:

Inleiding organische chemie

 • vertellen waarom organische chemie een apart onderdeel van de scheikunde is
 • de eigenschappen van kristallijne en amorfe koolstof noemen
 • een aantal eigenschappen van koolstofverbindingen noemen
 • uitleggen wat cyclische en acyclische koolstofverbindingen zijn
 • uitleggen wat vertakte en onvertakte koolstofverbindingen zijn
 • uitleggen wat verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen zijn
 • uitleggen wat isomeren zijn
 • vertellen wat de belangrijkste grondstof voor het maken van koolstofverbindingen zijn

Alkanen

 • vertellen wat een homologe reeks is
 • vertellen dat alkanen een homologe reeks vormen
 • bronnen en toepassingen van alkanen noemen
 • namen, structuurformules en molecuulformules van de eerste tien onvertakte alkanen geven
 • regels voor de systematische naamgeving voor onvertekate en vertakte alkanen toepassen
 • de fysische eigenschappen van alkanen noemen.

Alkenen en alkynen

 • uitleggen dat alkenen en alkynen homologe reeksen vormen
 • de namen, de molecuulformules en de structuurformules geven van de eerste gegen onvertakte alkenen en alkynen
 • regels voor systematische naamgeving voor alkenen en alkynen toepassen
 • toepassingen van alkenen en alkynen noemen
 • de fysische eigenschappen van alkenen en alkynen geven