banner chemie

Inleiding

Vorige week heb je kennis gemaakt met alkanen. Deze week maak je kennis met alkenen en alkynen. Hoewel ze een beetje op alkanen lijken, hebben ze een iets andere structuur. Een in de procestechniek belangrijke bouwsteen is etheen. Etheen kan worden gebruikt voor de productie van kunststoffen. Een voorbeeld van een belangrijk alkyn is acetyleen, een gas adt wordt gebruikt om te lassen.

 

Leerdoelen

Na deze week kun je:

 • uitleggen dat alkenen en alkynen homologe reeksen vormen
 • de namen, de molecuulformules en de structuurformules geven van de eerste negen onvertakte alkenen en alkynen
 • regels voor systematische naamgeving voor alkenen en alkynen toepassen
 • toepassingen van alkenen en alkynen noemen
 • de fysische eigenschappen van alkenen en alkynen geven 

 

Voorbereiding op de les

Kennisclips

Bekijk de volgende kennisclips:

 

1) Wat zijn alkenen?

 

Download hand-out

 

2) Wat zijn alkadiënen?

 

Download hand-out

 

3) Wat zijn alkynen?

 

Download hand-out

  

Onderwerpen tijdens de les

In de les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Alkenen
 • Alkadiënen
 • Alkynen 

Download werkblad

 

Zelfstudieopdrachten na de les

Na de les bestudeer je de volgende hoofdstukken en maak je de vragen die je tegenkomt:

 1. Waarom ... alkenen en alkynen?
 2. Wat zijn alkenen?
 3. Wat zijn alkynen?
 4. Welke alkenen zijn er?
 5. Welke alkynen zijn er?
 6. Hoe geef je alkenen een naam?
 7. Hoe geef je alkynen een naam?
 8. Wat zijn toepassingen van alkenen, alkadiënen en alkynen?
 9. Wat zijn de fysische en chemische eigenschappen van alkenen en alkynen?

 

Downloads

Download hier belangrijke documenten: