banner chemie

Inleiding

In deze laatste week van de periode ga je verder met het bestuderen van moleculen en atomen. Je maakt kennis met het atoom model van Dalton en het periodieke systeem. Het periodieke systeem der elementen is een soort chemische legodoos waar je alle stoffen mee kunt maken.

Je leert onder andere hoe je het chemisch symbool of de naam van een element opzoekt in het periodiek systeem. Daarnaast ga je verder met het opstellen van molecuulformules.

 

Leerdoelen

Na deze week kun je:

  • Uitleggen wat de atoomtheorie van Dalton inhoudt
  • Moleculen en atomen schematisch tekenen
  • De chemische symbolen en namen van de elementen opzoeken in het periodiek systeem
  • Uitleggen wat molecuulformule is, en hoe deze zijn opgebouwd
  • Een molecuulformule op basis van een tekening van een molecuul opstellen

 

Voorbereiding op de les

Kennisclips

Bekijk de volgende kennisclips:

1) Wat houdt het atoommodel van Dalton in?

 

Download hand-out 

 

2) Wat is een molecuulformule?

 

Download hand-out 

 

Onderwerpen tijdens de les

In de les komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • Atoommodel van Dalton
  • Chemische symbolen en namen van elementen opzoeken in het periodieke systeem
  • Molecuulformules

Download werkblad

 

Zelfstudieopdrachten na de les

Na de les bekijk je de kennisclips opnieuw.

 

 

Downloads

Download hier belangrijke documenten:

Handout