banner chemie

Inleiding

In de afgelopen weken heb je geleerd dat stoffen worden gevormd uit moleculen. Zuivere stoffen zijn opgebouwd uit dezelfde atomen en mengsels krijg je door de moleculen van verschillende stoffen te mengen. Je hebt verder geleerd dat de aggregatietoestand wordt bepaald door de snelheid waarmee de moleculen zich bewegen.Deze week kijk je nauwkeuriger naar moleculen.
Je gaat ontdekken dat moleculen zijn opgebouwd door atomen. Maar dat atomen weer zijn opgebouwd uit deeltjes: elektronen, protonen en neutronen. Met behulp van die atoombouw, kun je weer uitleggen wat elektriciteit is, en waarom sommige stoffen wel, en andere geen elektriciteit kunnen geleiden.

 

Leerdoelen

Na deze week kun je:

  • Vertellen uit welke deeltjes moleculen zijn opgebouwd
  • Vertellen uit welke drie deeltjes atomen zijn opgebouwd
  • Uitleggen wat vrije en gebonden elektronen zijn
  • Uitleggen waarom stoffen ‘geleidend’ of ‘isolerend’ zijn
  • Uitleggen wat elektriciteit en statische elektriciteit is

 

Voorbereiding op de les

Kennisclips

Bekijk de volgende kennisclips:

1) Hoe zijn moleculen en atomen opgebouwd

 

Download hand-out 

 

2) Waarom geleiden sommige stoffen elektriciteit?

 

Download hand-out

 

Onderwerpen tijdens de les

In de les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Atoombouw
  • Elektriciteit en geleiding 

Download werkblad

 

Zelfstudieopdrachten na de les

Na de les bekijk je de kennisclips nog een keer.

 

Downloads

Download hier belangrijke documenten:

  • Handout