banner chemie

Inleiding

In de procestecniek krijg je veel te maken met mengsels. Soms wordt er gemengd om de juiste hoeveelheden van stoffen voor een reactie klaar te maken, en soms om een eindproduct aan de secificaties te laten voldoen. Deze week duik je in de wereld van mengsels. Zo leer je wat een mengsel is, kun je de verschillende soorten mengsels opnoemen en daarnaast ook nog eigenschappen van elk mengsels noemen.

 

Leerdoelen

Na deze week kun je:

  • Uitleggen wat een mengsel is
  • Uitleggen wat een omhullende fase en de ingesloten fase is
  • Vertellen wat de eigenschappen zijn van: een oplossing, een suspensie, een slurry/brij, rook, een emulsie, nevel/mist en schuim
  • Uitleggen wat het verschil is tussen een moleculaire en corpusculaire verdeling
  • Uitleggen wat een homogeen, heterogeen en uniform mengsel is
  • Uitleggen hoe je kunt voorkomen dat mengsels ontmengen

 

Voorbereiding op de les

Kennisclips

Bekijk de volgende kennisclips:

1) Wat zijn mengsels?

 

Download hand-out 

 

2) Welke soorten mengsesl zijn er?

 

Download hand-out

 

Onderwerpen tijdens de les

In de les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  •  Soorten mengsels

Download werkblad

 

Zelfstudieopdrachten na de les

Na de les bestudeer je de volgende hoofdstukken en maak je de vragen die je tegenkomt:

Chemie I

Blz. 27-34 

 

Downloads

Download hier belangrijke documenten:

 

Verdieping

Bekijk deze filmpjes als je meer wil weten over mengsels: