banner chemie

Inleiding

Als procesoperator werk je met stoffen. Die stoffen kunnen in verschillende fasen (gas, vloeibaar en vast) voorkomen. Die fasen wordt ook vaak aggregatietoestanden genoemd. Vaak krijg je in een eenheidsbewerking ook te maken met een faseovergang. Denk aan smelten, condenseren of verdampen. Het is daarom belangrijk om iet te snappen van fasen en faseovergangen. Dus deze week ga je de drie fasen en zes faseovergangen bestuderen.

 

Leerdoelen

Na deze week kun je:

  • de drie aggregatietoestanden noemen
  • de drie aggregatietoestanden verklaren met behulp van de molecuultheorie
  • de zes faseovergangen noemen
  • de zes faseovergangen verkaren met behulp van de molecuultheorie

 

Voorbereiding op de les

Kennisclips

Bekijk de volgende kennisclips:

1) Wat zijn (de) aggregatietoestanden?

 

Download hand-out 

 

2) Wat zijn (de) faseovergangen?

 

Download hand-out

 

Onderwerpen tijdens de les

In de les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Aggregatietoestanden
  • Faseovergangen

Download werkblad

 

Zelfstudieopdrachten na de les

Bekijk de kennisclips nog een keer opnieuw.

 

Downloads

Download hier belangrijke documenten:

  • Handout

 

Verdieping

Bekijk de volgende links voor als je meer wil weten over de onderwerpen:

De fasen van een stof: grondbeginselen
 
Klik om op te starten