banner chemie

Inleiding

Deze week staat in het teken van moleculen. We kijken dieper in de opbouw van stoffen en je leert dat dat stoffen zijn opgebouwd uit moleculen: de kleinste deeltjes van een stof die nog alle eigenschappen van die stof hebben. Die kennis heb je nodig om verderop in het programma de stof over aggregatietoestanden en faseovergangen te kunnen snappen.

 

Leerdoelen

Na deze week kun je:

  • Uitleggen wat moleculen zijn.
  • De eigenschappen van moleculen op te noemen.
  • Uit te leggen wat intermoleculaire ruimte is.
  • Ui te leggen wat Vanderwaalskrachten zijn en hoe die werken.

 

Voorbereiding op de les

Kennisclips

Bekijk de volgende kennisclips:

1) Wat zijn moleculen?

 

Download hand-out 

 

2) Wat zijn Vanderwaalskrachten?

 

Download hand-out 

 

Onderwerpen tijdens de les

In de les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  •  Molecuultheorie

Download werkblad

 

Zelfstudieopdrachten na de les

Bekijk de kennisclips nog een keer opnieuw

 

Downloads

Download hier belangrijke documenten: