banner chemie

Inleiding

Zoals in de eerste les is aangetoond, is scheikunde belangrijk voor operators. Daar hoort natuurlijk ook kennis van stofeigenschappen bij. Wat stofeigenschappen zijn, hoe je ze indeelt en vaststelt,  leer je deze week.

 

Leerdoelen

Na deze week kun je:

  • Uitleggen wat een stofeigenschap is.
  • Minstens zeven stofeigenschappen noemen.
  • Stofeigenschappen opdelen in natuurkundige, scheikundige mechanische, technologische en milieueigenschappen
  • Vertellen hoe je de stofeigenschappen van een stof kunt vaststellen

 

Voorbereiding op de les

Kennisclips

Bekijk de volgende kennisclips:

1) Wat zijn stofeigenschappen?

Download hand-out

 

Onderwerpen tijdens de les

In de les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat zijn stofeigenschappen?
  • Hoe deel je stofeigenschappen in?
  • Hoe stel je stofeigenschappen vast?

Download werkblad

 

Zelfstudieopdrachten na de les

Na de les bestudeer je de volgende hoofdstukken en maak je de vragen die je tegenkomt:

 

Boek: Chemie I:

  • Pagina 27: paragraaf 1 en 2

 

Downloads

Download hier belangrijke documenten: