banner chemie

Inleiding

Deze week toon je aan dat je de vakkennis die je je in deze periode eigen hebt gemaakt, voldoende beheerst. Dat gebeurt aan de hand van een periodetoets. In die periodetoets zijn, naast vragen van andere vakken, drie scheikundevragen opgenomen.

 

Onderwerpen/lesstof

De volgende lesstof zal worden getoetst:

 • Stofeigenschappen
 • Molecuultheorie
 • Soorten mengsels
 • Atoombouw
 • Atoommodel van Dalton

 

Studietips

Bestudeer de stof nog een keer goed. Maak de vragen die je tijdens de lessen of de zelfstudie latig vond, nog een keer. Bekijk eventueel de kennisclips nog een keer. 

 

Toetstips

Je kunt:

Inleiding

 • Uitleggen waarom scheikunde belangrijk is voor procesoperators

Stoffen en stofeigenschappen

 • Uitleggen wat een stofeigenschap is.
 • Minstens zeven stofeigenschappen noemen.
 • Stofeigenschappen onderverdelen in natuurkundige, scheikundige mechanische, technologische en milieueigenschappen
 • Vertellen hoe je de stofeigenschappen van een stof kunt vaststellen

Molecuultheorie

 • Uitleggen wat moleculen zijn.
 • De eigenschappen van moleculen opnoemen.
 • Uitleggen wat intermoleculaire ruimte is.
 • Uitleggen wat Vanderwaalskrachten zijn en hoe die werken.

Aggregatietoestanden en faseovergangen

 • De drie aggregatietoestanden noemen
 • De drie aggregatietoestanden verklaren met behulp van de molecuultheorie
 • De zes faseovergangen noemen
 • De zes faseovergangen verklaren met behulp van de molecuultheorie

Soorten mengsels

 • Uitleggen wat een mengsel is
 • Uitleggen wat een omhullende fase en de ingesloten fase is
 • Vertellen wat de eigenschappen zijn van: een oplossing, een suspensie, een slurry/brij, rook, een emulsie, nevel/mist en schuim
 • Uitleggen wat het verschil is tussen een moleculaire en corpusculaire verdeling
 • Uitleggen wat een homogeen, heterogeen en uniform mengsel is
 • Uitleggen hoe je kunt voorkomen dat mengsels ontmengen

Atoombouw

 • Vertellen uit welke deeltjes moleculen zijn opgebouwd
 • Vertellen uit welke deeltjes atomen zijn opgebouwd
 • Uitleggen wat vrije en gebonden elektronen zijn
 • Uitleggen waarom stoffen ‘geleidend’ of ‘isolerend’ zijn
 • Uitleggen wat elektriciteit en statische elektriciteit is

Atoommodel van Dalton

 • Uitleggen wat de atoomtheorie van Dalton inhoudt 
 • Moleculen en atomen schematisch tekenen 
 • De chemische symbolen en namen van de elementen opzoeken in het periodiek systeem 
 • Uitleggen wat molecuulformule is, en hoe deze zijn opgebouwd 
 • Een molecuulformule op basis van een tekening van een molecuul opstellen