banner chemie

Wat is een molecuulformule? (N3)Wat is een molecuulformule? (N3)

524 sec.
Views: 4398
Wat is een molecuulformule? (N3)

Wat houdt het atoommodel van Dalton in? (N3)

474 sec.
Views: 3430
Wat houdt het atoommodel van Dalton in? (N3)

Waarom geleiden sommige stoffen elektriciteit? (N3)

507 sec.
Views: 631
Waarom geleiden sommige stoffen elektriciteit? (N3)

Hoe zijn moleculen en atomen opgebouwd (N3)

423 sec.
Views: 13461
Hoe zijn moleculen en atomen opgebouwd (N3)

Welke soorten mengsels zijn er? (N3)

441 sec.
Views: 541
Welke soorten mengsels zijn er? (N3)

Wat zijn mengsels? (N3)

499 sec.
Views: 745
Wat zijn mengsels? (N3)

Wat zijn (de) faseovergangen? (N3)

400 sec.
Views: 621
Wat zijn (de) faseovergangen? (N3)

Wat zijn (de) aggregatietoestanden? (N3)

335 sec.
Views: 1972
Wat zijn (de) aggregatietoestanden? (N3)